SRF Auktoriserad Redovisningsbyrå

För att säkerställa att du får rätt hjälp med ditt företags redovisning, löner, deklarationer, bokslut och värdefull ekonomisk rådgivning är det viktigt att ta hjälp av någon som har rätt kompetens inom området. En Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult ha dokumenterade kunskaper inom området, är uppdaterad på gällande lagar och regelverk och har flerårig erfarenhet i yrket. En trygghet för företaget och positivt för affärerna.

Vi strävar alltid efter att samarbetet med våra kunder blir långsiktigt med engagemang, tillgänglighet och hög kompetens från vår sida.
Som företagare är det viktigt att ha god ordning i redovisningen samt se till att dina anställda får rätt lön i rätt tid. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult ger hög kvalitet i företagets redovisning, ökade möjligheter till lönsamhet och hög kreditvärdighet. Vi på Kam Redovisning har skapat rutiner som hjälper dig att få din redovisning välskött, ser till att momsdeklarationer lämnas till Skatteverket i tid och att du får information om alla skatter samt betalningstillfälle i god tid för att planera kassaflöde. Genom kundzon har våra kunder tillgång till aktuella rapporter oberoende av tid och plats.

    Vårt arbetsätt:
  • Sorterat och fullständigt redovisningsmaterial ska vara oss tillhanda senast den 10:de nästkommande månad.
  • Månads- och kvartalsredovisning samt periodiska sammanställningar sker elektroniskt genom ombud – du behöver inte skriva på pappersdeklarationer längre.
  • Våra kunder får information om moms samt andra skatter på mail eller telefon i god tid innan betalningstillfälle.
  • Vi skickar månads- eller kvartalsvis balans- och resultaträkning med information om beräknat resultat samt preliminär beräknad skatt.

Lönehantering innebär mycket administrativt arbete för många företag. Vi hjälper gärna till med allt inom detta område. Med hjälp av vårt heltäckande löneprogram kan vi effektivt ta hand om kundens löneadministration. Beroende på dina behov kan du få hjälp med löneberedningar både för tjänstemän och kollektivanställda. Vi förbereder lönebesked och tar hand om utskicket till anställda. Varje månad upprättar vi arbetsgivardeklaration, lämnar in den till Skatteverket elektroniskt och informerar kunder om hur mycket skatter och avgifter som ska betalas in och när. Vi ser till att kontrolluppgifter rapporteras till Skatteverket i tid, hjälper er även med statistikuppgifter, anställningsavtal eller intyg för de anställda. Genom kundzon har våra kunder alltid tillgång till alla lönebesked, intyg eller rapporter.

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. För banker, kreditinstitut samt leverantörer är bokslutet en informationskälla och grundläggande faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Därför lägger vi stor vikt på att upprättade av oss bokslut samt årsredovisningar är av högsta kvalité och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Vår långa erfarenhet från bokslutsarbete samt biträde vid revision garanterar att bokslut samt årsredovisning hanteras på rätt sätt. Detta bidrar till kortare revision och därtill lägre revisionskostnader. För de bolag som väljer att inte anlita en revisor är det extra viktigt att bokslut samt årsredovisning upprättas enligt de krav som lagstiftningen ställer, god redovisningssed och svensk standard. Hos oss är det en självklarhet att alla kunder får denna tjänst.

En Auktoriserad Redovisningskonsult har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. Denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets beslut och utveckling av verksamheten.

Fjärranslutning till oss
Fota dina kvitton

Hantering av reseräkningar och kvittoutlägg. Fota dina kvitton och skapa reseräkningar direkt i mobilen, den digitala assistenten tar hand om redovisningen och vi slipper lägga onödig tid på manuellt arbete.

Fakturascanning

Digital hantering av dina leverantörsfakturor. Ta emot dina leverantörsfakturor direkt på webben via datorn, surfplattan eller mobilen, godkänn dom med ett knapptryck och vi tar hand om redovisning samt betalning.

Nyckeltal

Ekonomi som den borde presenteras. När redovisningen är färdig presenteras den i lättbegripligavisuella grafer skapade för entreprenörer, men även i klassiska ekonomiska rapporter.

Alltid uppdaterad på nya lagar och regler
Registrera dig för att få den senaste informationen.