Våra tjänster

Kvalificerade redovisningstjänster

KAM Redovisning erbjuder kvalificerade redovisningstjänster, ekonomikonsultationer samt skatterådgivning åt mindre och medelstora företag. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar och till slut inkomstdeklarationer.

Vi strävar alltid efter att samarbetet med våra kunder blir långsiktigt med engagemang, tillgänglighet och hög kompetens från vår sida.

Rätt ordnad bokföring är grunden till lyckad verksamhet.

Den har du främst för att kunna följa upp verksamheten, utveckla och styra den mot de mål du ställt upp. Bokföring är också ett krav enligt bokföringslagen och alla företag oavsett juridisk form är bokföringsskyldiga. Ansvaret för en korrekt ordnad bokföring ligger alltid på dig som företagare. Därför är det ytterst viktigt att ha ordning på sina papper. Vi på Kam Redovisning har skapat rutiner som hjälper dig att få din redovisning välskött, ser till att momsdeklarationer lämnas till Skatteverket i tid och att du får information om alla skatter samt betalningstillfälle i god tid för att planera kassaflöde. Genom kundzon har våra kunder tillgång till aktuella rapporter oberoende av tid och plats.

Vårt arbetsätt:

* Sorterat och fullständigt redovisningsmaterial ska vara oss tillhanda senast den 10:de nästkommande månad.
* Månads- och kvartalsredovisning samt periodiska sammanställningar sker elektroniskt genom ombud – du behöver inte skriva på pappersdeklarationer längre.
* Våra kunder får information om moms samt andra skatter på mail eller telefon i god tid innan betalningstillfälle.
* Vi skickar månads- eller kvartalsvis balans- och resultaträkning med information om beräknat resultat samt preliminär beräknad skatt.

Löneadministration

Lönehantering innebär mycket administrativt arbete för många företag. Vi hjälper gärna till med allt inom detta område. Med hjälp av vårt heltäckande löneprogram kan vi effektivt ta hand om kundens löneadministration.

Beroende på dina behov kan du få hjälp med löneberedningar både för tjänstemän och kollektivanställda. Vi förbereder lönebesked och tar hand om utskicket till anställda. Varje månad upprättar vi arbetsgivardeklaration, lämnar in den till Skatteverket elektroniskt och informerar kunder om hur mycket skatter och avgifter som ska betalas in och när. Vi ser till att kontrolluppgifter rapporteras till Skatteverket i tid, hjälper er även med statistikuppgifter, anställningsavtal eller intyg för de anställda.

Genom kundzon har våra kunder alltid tillgång till alla lönebesked, intyg eller rapporter.

Bokslut och årsredovisning

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. För banker, kreditinstitut samt leverantörer är bokslutet en informationskälla och grundläggande faktor vid bedömning av företagets kreditvärdighet. Därför lägger vi stor vikt på att upprättade av oss bokslut samt årsredovisningar är av högsta kvalité och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Vår långa erfarenhet från bokslutsarbete samt biträde vid revision garanterar att bokslut samt årsredovisning hanteras på rätt sätt. Detta bidrar till kortare revision och därtill lägre revisionskostnader. För de bolag som väljer att inte anlita en revisor är det extra viktigt att bokslut samt årsredovisning upprättas enligt de krav som lagstiftningen ställer, god redovisningssed och svensk standard. Hos oss är det en självklarhet att alla kunder får denna tjänst.

Skatteplanering samt rådgivning

Vi upprättar inkomstdeklarationer för alla bolagsformer och hjälper till med skatteplanering som gynnar både kundens privata ekonomi och bolagets. Hos oss får du alltid veta i god tid hur mycket och när du måste betala dina skatter. Inlämning av inkomstdeklarationer sker alltid i föreskriven tid.

Ibland skickar Skattemyndigheten förfrågan till företag för att de vill veta lite mer om deras bokföring. Vi hjälper alltid våra kunder med svar på sådana förfrågningar och är alltid tillgängliga för Skatteverket för att komplettera svar om det behövs med minimalt engagemang från kunden.

Varför välja våra tjänster

Byrån arbetar inom följande områden:

 • Redovisning

  Löpande bokföring, löneadministration, moms- och arbetsgivardeklarationer, m m.

 • Ekonomisk rådgivning

  Ekonomistyrning och likviditetsplanering.


 • Skattefrågor

  Både svenska och internationella skattefrågor.

 • Administration

  Fakturering, reskontra och löneredovisning.


 • Bolagsbildningar

  Vi hjälper till med planering, start och drift.


 • Bokslut

  Vi gör allt för att minska dina revisionskostnader.

Referenser

Bli en av våra nöjda kunder

 • Peter Håkansson

  “ Sedan vi bytte till KAM Redovisning är det ordning och reda på våra räkenskaper och jag har fått mer tid till att fokusera på att utveckla vår verksamhet. ”

  Mats Lindqvist

  “ Efter bytet till KAM Redovisning är jag mycket nöjd, en nära kontakt med goda råd för mitt och bolagets bästa. ”

  Jose Richardson

  “ KAM Redovisning har skött vår bokföring och lönehantering sedan 2010 på ett utmärkt sätt. De levererar en effektiv och snabb service. ”

 • Ulla Ljunggren

  “ KAM är en bra firma att jobba tillsammans med - de är flexibla, snabba, trevliga och hjälpsamma! Vi får tid att ägna oss åt vår kärnverksamhet. ”

  Hanna Hultqvist

  “ Jag är väldigt nöjd med sammarbetet med KAM, alltid trevliga samtal och snabb respons när jag har frågor ang mitt företags ekonomi. ”

  Mikael Nielsen

  “ Vi är mycket nöjda med KAM Redovisning ekonomi och den trevliga service. När vi har frågor eller funderingar får vi snabb återkoppling. ”