Profesjonalna obsługa

Podstawowym celem naszej firmy jest zapewnienie profesjonalnej obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości, finansów oraz administracji przedsiębiorstwa. Powierzając administrację księgową swojej firmy nasi klienci uzyskują gwarancje terminowego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków wobec Urzędu Skarbowego oraz otrzymują jasną informację o terminach i wysokości zobowiązań z tytułu VAT oraz innych podatków.

Na dzień dzisiejszy obsługujemy ponad 300 klientów z różnych branż. Oferta firmy skierowana jest do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także do międzynarodowych korporacji.
Świadczymy pełny zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności. Deklaracje docierają do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną w terminie, a nasi klienci otrzymują informacje o należnym podatku VAT odpowiednio wcześniej. Nasze ogromne doświadczenie w usługach tego typu procentuje podczas codziennej pracy.

Zasady współpracy
PRZEZ CAŁY CZAS JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI KLIENTA

    Na początek ustalamy ogólną sytuację Klienta – następnie:
  • Ustalamy szczegółowy zakres obsługi rachunkowo-księgowej.
  • Ustalamy wstępne zasady współpracy oraz terminy przekazywania dokumentacji.
  • Przydzielamy konsultanta księgowego do klienta.
  • Planujemy strategię podatkową firmy.
  • Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo danych.
  • Na bieżąco informujemy o znaczących zmianach w przepisach podatkowych.

Powierzając kadry i płace w nasze ręce otrzymujesz zakres usług w zależności od twoich potrzeb. Pomagamy naszym klientom w sporządzaniu standardowych umów o pracę. Co miesiąc przygotowujemy listy płac pracowników na podstawie informacji od klienta oraz sporządzamy i składamy w imieniu klienta miesięczne deklaracje pracownicze do Urzędu Skarbowego. Specyfikacje wynagrodzeń pracowników wysyłamy w zależności od potrzeb mailem lub pocztą do klienta lub bezpośrednio do pracownika. Sporządzamy i składamy w imieniu klienta roczną informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Na życzenie klienta oraz pracownika sporządzamy dokumenty niezbędne do Zakładu Ubezpieczeń oraz zaświadczenia o zarobkach pracowników.

Sprawozdawczość finansowa jest jednym z naszych najmocniejszych punktów. Działamy w tej branży już od wielu lat i radziliśmy sobie z wieloma zleceniami, z mniejszymi i większymi firmami, a nawet dużymi korporacjami. Powierzając zamknięcie ksiąg rachunkowych naszej firmie masz pewność, iż praca zostanie wykonana na najwyższym poziomie, z pełną dokumentacją i w stałym kontakcie z biegłym rewidentem, aż do terminowego oddania sprawozdań do Bolagsverket.

Profesjonalnie sporządzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa to odzwierciedlenie stanu finansów danej firmy.

Usługi konsultingowe zostały zaprojektowane tak aby być dla zarządzających i właścicieli przedsiębiorstw wsparciem w ich ciągłym rozwoju. Wspieramy klientów w procesie analizy i oceny organizacji, projektowania i wdrażania efektywnych oraz skutecznych rozwiązań jak również wspólnego wypracowania kierunków strategicznych.

Zdalny Dostęp
Sfotografuj swoje paragony

Obsługa wydatków związanych z delegacjami pracowników: sfotografuj paragony swoim telefonem - zajmie się nimi elektroniczny asystent, a my nie będziemy musieli tracić czasu na manualną pracę.

Skanowanie faktur

Elektroniczna obsługa faktur od dostawców - ściągnij swoje faktury w wersji elektronicznej na komputer, tablet lub smartfon, zatwierdź jednym kliknięciem, a my zajmiemy się księgowością i płatnościami.

Kluczowe wskaźniki wydajności

Po zamknięciu okresu rozliczeniowego wyniki prezentowane są w postaci przejrzystych, łatwych do zinterpretowania wykresów, a także jako raporty ekonomiczne.

Zawsze bądź na bieżąco
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi przepisami prawa handlowego lub naszą ofertą?